Tropea

mozzarella cheese | tomato | onion | flaked Grana cheese | fresh tomato

Categories: ,